01
1.

รักษาโรคทั่วไป

ไข้ ท้องเสีย ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ ผื่น ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดท้อง ปัสสาวะแสบขัด และอื่นๆ

ค่าบริการปรึกษาแพทย์ 100 บาท
ค่าตรวจรักษา รวมยารับประทาน เริ่มต้นที่ 250 บาท
ค่าตรวจรักษา รวมยารับประทานและยาฉีด เริ่มต้นที่ 350 บาท
ค่าตรวจรักษา รวมยาและใบรับรองแพทย์ลาป่วยตามอาการ เริ่มต้นที่ 300 บาท

**ไม่ออกใบรับรองแพทย์ออนไลน์ทุกกรณี**

2.

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาวผิดปกติ ปัสสาวะแสบขัด
โรคหนองในที่รับประทานยาแล้วไม่หายขาด เป็นๆหายๆบ่อย

ค่ารักษารวมยารับประทานและยาฉีดฆ่าเชื้อ 600  บาท