02

วางแผนครอบครัว

ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 1 เดือน 200 บาท
ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน 150 บาท
ต้องมาฉีดภายใน 1-3 วันแรกของการมีประจำเดือน แต่หากเคยฉีดจากที่อื่นอยู่แล้ว ไม่ต้องรอประจำเดือนมา สามารถมาฉีดตามนัดได้เลย

ข้อแตกต่าง

ยาฉีดแบบ 1 เดือน

ยาฉีดแบบ 3 เดือน

ฉีดทุก 28 วัน ( 4 สัปดาห์)

ฉีดทุก 12 สัปดาห์

ประจำเดือนมักจะมาตามปกติ

ประจำเดือนไม่มา

อาจมีอาการปวดศรีษะและคัดตึงเต้านม

อาจมีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย

ทำให้น้ำนมน้อยหรือแห้ง

ผู้ให้นมบุตรฉีดได้