ใบรับรองแพทย์ 5 โรค 150 บาท รวมทุกอย่าง

5-10 นาทีเสร็จทุกขั้นตอน

เพื่อสมัครงาน ,สมัครเรียน
ต่อใบอนุญาตร้านค้าต่างๆ
ต่อใบอนุญาตวิชาชีพ
เปิดสถานบริการหรือโรงแรม
อื่นๆ ที่กำหนดว่าใช้ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ราคาใบรับรองแพทย์ที่มีการตรวจเพิ่มเติม

ใบรับรองแพทย์ + ตรวจสารเสพติด  =  250 บาท
ใบรับรองแพทย์ + ตรวจการตั้งครรภ์ = 190 บาท
ใบรับรองแพทย์ + ตรวจสารเสพติด + ตรวจการตั้งครรภ์ = 350 บาท
ใบรับรองแพทย์ + ตรวจซิฟิลิส = 290 บาท
ใบรับรองแพทย์ + ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี = 350 บาท
ใบรับรองแพทย์ + ตรวจหมู่เลือด ABO = 250 บาท

หากต้องตรวจหลายชนิด เรามีส่วนลด โปรดสอบถามทางคลินิก

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.บุคคลที่จะขอใบรับรองแพทย์
2.บัตรประชาชน

งดออกใบรับรองแพทย์ 
หากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง ทุกกรณี

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ 100 บาท รวมทุกอย่าง

แบบฟอร์มถูกต้องตามกรมขนส่งกำหนด ใช้ได้แน่นอน 100%
มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ขอ
สามารถใช้ได้ทุกขนส่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ใช้เวลา 5-10นาทีเสร็จ มาได้เลย ไม่ต้องโทรจองคิว

สิ่งที่ต้องเตรียม
1.บุคคลที่จะขอใบรับรองแพทย์
2.บัตรประชาชน

งดออกใบรับรองแพทย์ 
หากผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง ทุกกรณี

โปรดทราบ หากท่านมีโรคลมชัก แนะนำให้ท่านขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่รักษา ทางคลินิกไม่สามารถออกให้ได้  เนื่องจากต้องแนบประวัติการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาว่าท่านปลอดจากอาการชักมากกว่า 1 ปี เพื่ออนุญาตให้ขับรถได้

Young Asia female doctor in white medical uniform using clipboard is delivering great news talk discuss results or symptoms with male patient sitting at desk in health clinic or hospital office.